киселинен дъжд

Киселинни дъждове (материал 3-ти)

  Киселинни дъждове Енергетиката, основана на химически горива, преди всичко на въглища, е най – големият змърсител на атмосферата със серни съединения. Това е така, защото всички химически горива съдържат по – голям или по – малък процент сяра. Тя е най – много в изкопаемите въглища, където е...

—————

киселинен дъжд ( материал 2-ри)

        Киселинните дъждове представляват дъжд и сняг с повишена киселинност, падащи върху земната повърхност. Валежите би трябвало да съдържат най-чистата от всички природни води. Дейността на човека обаче оказва влияние върху чистотата на валежите. Серният диоксид и...

—————

киселинен дъжд

  Образуване [редактиране] Енергетиката, основана на химически горива, преди всичко на въглища, е най–големият замърсител на атмосферата. Това е така, защото всички химически горива съдържат по–голям или по–малък процент сяра. Тя е най–много в изкопаемите въглища, където е останала от...

—————